Bonjour ! Bienvenue...

Vous devez ajouter du contenu dans la section "à propos" dans les options du thème.

14 mai 2016 ~ 0 Commentaire

เรือคายัคขายได้ง่ายๆ

บางคนอาจจะอ่านตารางที่ 10 แล้วบอกว่าจ๊อบสันั้นเป็นนักโฆษณา ซวนเชื่อในระดับปรมาจารย์ สำหรับผมแล้วคำว่านักโฆษณาซวนเชื่อหมายถึง ผู้ที่’ใม่มี « ชอง” ที่ชวนให้เชื่อนั้นจริง แต่สำหรับจ๊อบสัแล้วแมคอํนทอชของเขา (คอมฟัวเตอร์’เครื่องแรกที่ใข้งานง่ายด้วยเปกราทิเกและเม้าสั) « ยอดเยี่ยม ขาย เรือ คา ยั ค feelfree อย่างไม่มันยะบันยัง » จริงๆ แมคบุคแอรัก็บางเฉยบ “อย่างน่าทึ่ง » เซ่นกัน   จ๊อบสัจึงไม่ใช่ปรมาจารย์นักโฆษณาซวนเชื่อ แต่เป็นปรมาจารย์แห่ง การเสือกใช้ถ้อยคำ ชาวแอปเปิลพยายามหาถ้อยคำที่เหมาะกับสินค้าต่างๆ อยู่นาน เพราะต้องการให้ถ้อยคำนั้นกระตุ้นให้ลูกค้าตื่นเต้น ขายเรือคายัค ราคาถูก อยากได้รับ « ประสบการณ์ » จากสินค้านั้นๆ ชื่งไม่ใช่สิ่งผิด จำใส่ใจไข้ว่าภาษาที่ใข้ใน ธุรกิจส่วนใหญ่นั้นเป็นภาษาที่คนทั่วไปไม่แรื่อง นำเบื่อ เป็นนามธรรม และ   หนึ่งในวิธีเพมความสะใจเข้าไปในภาษาของคุณคือ การไข้อุปมาอุปไมย ด้วยการเปรียบเทียบไอเดยหรอสินค้าของคุณกบไอเดียหรือสินค้าที่ผู้ฟังของ คุณรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี เมื่อจ๊อบส่’เขย่าตลาดด้วยสินค้าขาย เรือ คา ยั ค มือ สอง 2012ใหม่ เขาก็ใข้วิธี เปรียบเทียบในแบบนี้เช่นเดียวกัน […]

26 avril 2016 ~ 1 Commentaire

Bonjour tout le monde !

Bienvenue sur unblog.fr, vous venez de créer un blog avec succès ! Ceci est votre premier article. Éditez ou effacez le en vous rendant dans votre interface d’administration, et commencez à bloguer ! Votre mot de passe vous a été envoyé par e-mail à l’adresse précisée lors de votre inscription. Si vous n’avez rien reçu, […]

Velay ô Vivarais Royal |
Mon BLOG sur l'Histoire |
Jennialogie |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Légende Urbaine
| Mabibliothèque
| Lefleuvedeleternite