14 mai 2016 ~ 0 Commentaire

เรือคายัคขายได้ง่ายๆ

บางคนอาจจะอ่านตารางที่ 10 แล้วบอกว่าจ๊อบสันั้นเป็นนักโฆษณา ซวนเชื่อในระดับปรมาจารย์ สำหรับผมแล้วคำว่านักโฆษณาซวนเชื่อหมายถึง ผู้ที่’ใม่มี « ชอง” ที่ชวนให้เชื่อนั้นจริง แต่สำหรับจ๊อบสัแล้วแมคอํนทอชของเขา (คอมฟัวเตอร์’เครื่องแรกที่ใข้งานง่ายด้วยเปกราทิเกและเม้าสั) « ยอดเยี่ยม ขาย เรือ คา ยั ค feelfree อย่างไม่มันยะบันยัง » จริงๆ แมคบุคแอรัก็บางเฉยบ “อย่างน่าทึ่ง » เซ่นกัน

 

จ๊อบสัจึงไม่ใช่ปรมาจารย์นักโฆษณาซวนเชื่อ แต่เป็นปรมาจารย์แห่ง การเสือกใช้ถ้อยคำ ชาวแอปเปิลพยายามหาถ้อยคำที่เหมาะกับสินค้าต่างๆ อยู่นาน เพราะต้องการให้ถ้อยคำนั้นกระตุ้นให้ลูกค้าตื่นเต้น ขายเรือคายัค ราคาถูก อยากได้รับ « ประสบการณ์ » จากสินค้านั้นๆ ชื่งไม่ใช่สิ่งผิด จำใส่ใจไข้ว่าภาษาที่ใข้ใน ธุรกิจส่วนใหญ่นั้นเป็นภาษาที่คนทั่วไปไม่แรื่อง นำเบื่อ เป็นนามธรรม และ

 

หนึ่งในวิธีเพมความสะใจเข้าไปในภาษาของคุณคือ การไข้อุปมาอุปไมย ด้วยการเปรียบเทียบไอเดยหรอสินค้าของคุณกบไอเดียหรือสินค้าที่ผู้ฟังของ คุณรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี เมื่อจ๊อบส่’เขย่าตลาดด้วยสินค้าขาย เรือ คา ยั ค มือ สอง 2012ใหม่ เขาก็ใข้วิธี เปรียบเทียบในแบบนี้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 

เอโมรี (Emory University) น้นบอกว่า สมองไม่ชอบการใช้พลังงานมากๆ หมายความว่ามันไม่ชอบที่ต้องมาคิดในสิ่งที่คนอื่นพูด “สมองจะหาทางลัด ในทุกครั้งที่ทำได้ » เขากล่าว และอุปมาอุปไมยก็คือทางลัดนั่นเอง

 

ไม่มีอะไรจะลดความแรงในการนำเสนอของคุณได้มากเท่ากับการใช้คำ ซับช้อนทเช้าใจยาก รวมทั้งคำศัพท์เฉพาะวงการ คุณไม่สามารถทำให้คน ชื่นชอบกับ « โซศูขั่นลัที่เยี่ยมที่สุดในสายพันธุ ก้าวล้ำ และคล่องแคล่วว่องไว » ของคุณ มีแต่จะทำให้ผู้ฟังของคุณหลับ และทำให้คุณไม,กัาวหน้าในหน้าที่ การงาน ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซัดเจน และ “สะใจ » จะช่วยเปลี่ยนลูกค้า มุ่งหวังให้กลายมาขายเรือคายัคเป็นลูกค้าตัวจริง และเปลี่ยนลูกค้าตัวจริงให้กลายมาเป็น สาวกได้ สร้างความปีติเบิกบานให้ลูกค้าด้วยคำพูดที่คุณเลือกสรรแล้ว อัด โดพามีน (dopamine) เข้าไปในสมองของพวกเขาด้วยคำพูดที่จะทำให้พวก เขาเสืกดี’ใน’ทุกๆ ครั้งที่คิดถึงคุณและสนค้าของคุณ ผู้คนทั้งหลายจะไม,เข้าใจ ในวิลัยทัศน์ของคุณ และจะไม’ตื่นเต้นไปกับคุณได้เลยหากพวกเขายังคงหลง ทางอยู่ในม่านหมอกแห่งภาษา

 

จะตกจากที่สูงถึงหกฟุต (180 ขม.) จมอยู่ในนํ้า หรืออยู่ในที่ที่มฺ ความร้อนสูงถึงสามร้อยองศาเอฟ (148 องศาช) ข้อความแบบนี้ แหละที่ดีงความสนใจของโพกมาได้

 

นักประขาสัมพันธ์ นักการตลาด และนักขายมืออาชีพ ควรจะเข้า ไปอ่านบล็อกที่เป็นเรื่องราวของการเสนอขายแย่ๆ จากมืออาชีพ ด้านประชาสัมพันธ์ทั้งหลายที่น่าจะเดีว่าไม่ควรนำคำศัพท์เฉพาะ วงการที่ผู้อืนไม่อาจเข้าใจความหมายได้มาใช้ในกาด่วน ขาย เรือ คา ยั ครส่งข่าว

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Velay ô Vivarais Royal |
Mon BLOG sur l'Histoire |
Jennialogie |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Légende Urbaine
| Mabibliothèque
| Lefleuvedeleternite